Theses

Latest additions:
2014-07-10
15:37
Numerické řešení úloh stochastické mechaniky (Numerical solution of problems of stochastic mechanics.)
Práce popisuje některé nové numerické metody řešení stochastických diferenciálních rovnic s aplikací v seismickém inženýrství.

Detailed record - Similar records - Cited by 4 records
2014-07-09
19:47
Čtvercová matice je rozdělena na hyperprvky. Diagonální hyperprvky jsou vždy čtvercové, mohou však mít obecně různé řády. imodiagonální hyperprvky jsou t [...]

Detailed record - Similar records - Cited by 2 records