Centrum Excelence Telč

Translated title: Centre of Excellence Telč

Abstract cze:
CET – Centrum excelence Telč je projekt Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v. v. i., který je realizován za finanční podpory Evropské unie a České republiky prostřednictvím strukturálních fondů a prostředků ze státního rozpočtu alokovaných do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace pro roky 2007–2013.

Abstract eng:
CET - Centre of Excellence Telč is a project of the Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Academy of Science of the Czech Republic, which is being implemented with financial support from the European Union and the Czech Republic through the structural funds and the state budget allocated to the Operational Programme Research and Development for the period 2007 – 2013.


Keyword(s):
Centre of Excellence Telč; Information brochure
Publisher:
ÚTAM AV ČR, v. v. i., Centrum excelence Telč, Telč, CZ
Rights:
Text je chráněný podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.Record appears in: Record created 2014-07-09, last modified 2014-07-09


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)