The Institute of Theoretical and Applied Mechanics 7 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
Abstrakt: Předložená práce se zabývá problematikou napjatosti a deformace konstrukčních prvků typu tenkostěnných nosníků s otevřeným příčným průřezem [...]
2.
3.
Abstrakt: Příspěvek se zabývá matematickým modelováním termodynamických dějů probíhajících při výtoku plynu z tlakové nádoby. Jsou sestaveny diferenciá [...]
4.
Procházka, František
Abstrakt: Předkládaný příspěvek se zabývá problematikou kvalitativní analýzy dynamických vlastností pohonových soustav na hranici oblasti stability, stanoven [...]
5.
Abstrakt: Příspěvek se zabývá využitím jednoho druhu paralelních počítačů-svazků při řešení rozsáhlých úloh mechaniky. Svazky počítačů jsou obvykl [...]
6.
Pešek, Luděk
Abstrakt: Pro identifikace parametru slabych nelinearit disipacnich vrstev byly rozsireny stavajici numericke metody a odladeny numericke programy pro pripad nelinearniho [...]
7.
Numerické řešení úloh stochastické mechaniky (Numerical solution of problems of stochastic mechanics.)
Práce popisuje některé nové numerické metody řešení stochastických diferenciálních rovnic s aplikací v seismickém inženýrství.

Haven't found what you were looking for? Try your search on other servers:
recid:81 in Amazon
recid:81 in CERN EDMS
recid:81 in CERN Indico
recid:81 in CERN Intranet
recid:81 in CiteSeer
recid:81 in Google Books
recid:81 in Google Scholar
recid:81 in Google Web
recid:81 in IEC
recid:81 in IHS
recid:81 in INSPEC
recid:81 in INSPIRE
recid:81 in ISO
recid:81 in KISS Books/Journals
recid:81 in KISS Preprints
recid:81 in NEBIS
recid:81 in SLAC Library Catalog